- - • Nota prawna - • Milwaukee elektronarzędzia i narzędzia

milwaukee.info.pl > Nota prawna

Nota prawna

Oferowane przez TADO Dariusz Kempa towary marki Milwaukee, zostały wprowadzone na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyłącznie przez właściciela praw do unijnych znaków towarowych: EUTM 007011729, EUTM 0093639188, EUTM 012521051, EUTM 001987551, EUTM 009237041, EUTM009639147, EUTM 012520938, EUTM007011844, firmy Techtronic Power Tools Technology Limited lub przez spółki upoważnione przez powyższą firmę, a w szczególności Techtronic Industries Poland sp. z o.o.

Znakami tymi zostały opatrzone przez producenta wszystkie oferowane na tej stronie wyroby marki Milwaukee. Żaden z oferowanych na tej stronie wyrobów nie został wprowadzony na rynek EU przez firmę TADO lub jakiekolwiek inne podmioty, poza upoważnionymi.
Wszystkie oferowane na tej stronie wyroby są oryginalnymi produktami Milwaukee.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej Dz.U.2017.0.776 t.j.
1. Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.
2. Nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności jeżeli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów.

prawo ochronne na powyższe znaki towarowe wyczerpało się, co upoważnia firmę TADO Dariusz Kempa do swobodnego dysponowania wyżej wymienionymi znakami, w zakresie czynności związanych ze sprzedażą i reklamowaniem oryginalnych produktów na tej stronie i w innych zakresach działalności handlowej.

Wszelkie zdjęcia produktów Milwaukee zamieszczone na tej stronie mają jedynie charakter informacyjny i poglądowy. Ich zadaniem jest wyłącznie proste oddanie wyglądu urządzenia lub narzędzia. TADO Dariusz Kempa nie wykorzystuje utworów w postaci zdjęć katalogowych o indywidualnym charakterze. Wykorzystywane przez nas zdjęcia nie posiadają cech twórczych. Zdjęcia wykonane zostały tylko i wyłącznie w celu zwykłego udokumentowania określonego przedmiotu i przekazania kupującemu podstawowych informacji i stanowią wyłącznie proste oddanie wyglądu produktu.


Milwaukee M18 ONEFHIWF34-502X

M18 ONEFHIWF34-502X

2 713,17 zł

zwykła cena: 3 184,47 zł

Milwaukee M12 HJ LADIES2-0 (L)

M12 HJ LADIES2-0 (L)

835,35 zł

zwykła cena: 982,77 zł

Milwaukee Uprząż budowlana

Uprząż budowlana

508,01 zł

zwykła cena: 597,66 zł